Maintenance 5.0 IS Altus Vario Altus Portal Jízdy CP Nabídka zaměstnání Úvodní stránka O nás Kontakty
 
   Jízdy CP
      Úvod
      Agenda jízdy
      Agenda cestovní příkaz
      CCS karty
      Vše ke stažení
  
Napište nám
   

 

Agenda jízdy

Agenda Jízdy slouží k evidenci jízd služebních a soukromých vozidel. Na obrázku je ukázka jedné z variant vstupního formuláře.

Usnadnění, uživatelské agendy

 • duplikace hodnot - u polí Datum, Jméno, Vozidlo, Počátek je možné využít vlastnost duplikace hodnot - v novém záznamu je vložena hodnota z předchozího záznamu (zatržení volby Ano/Ne)
 • trasy ze seznamu - pokud je trasa již v seznamu tras, je uložena výchozí vzdálenost. Pokud je délka trasy jiná, lze hodnotu v poli vzdálenost změnit. Pokud trasa neexistuje, lze jí vložit (kliknutím na tlačítko vedle pole Konec)
 • firmy z Adresáře - je možné vybrat firmu ze seznamu (filtrují se firmy dle města v poli Konec) nebo je možné napsat jakoukoliv jinou (nemusí být v seznamu)
 • účel - lze vybrat ze seznamu nebo dle potřeby doplnit cokoliv
 • uživatelské agendy - jsou vytvářeny průběžně při zadávání dat. Do rozbalovacích menu se postupně doplňují Trasy, Místa a Účely. Již jednou zadané hodnoty jsou nabízeny při dalším zadávání:
 • do rozbalovacího pole Počátek, Firma, Doklad a Účel jednání je možné napsat jakoukoliv hodnotu
 • u rozbalovacích polí Jméno, Vozidlo, Konec se musí vybrat hodnota ze seznamu

Provázanost dat

Místo jednání je provázané na agendu Adresář, doklad na všechny doklady typu vydané/přijaté doklady, skladové dokl., zakázky, nabídky, objednávky.

Tachometr

Pokud se data o jízdách služebních vozidel pořizují zjednodušenou formou (ujeté km, nikoliv stav tachometru), je nutné zadat počáteční hodnotu tachometru. Pokud není hodnota zadána nebo jsou záznamy před datumem první aktualizace, bude počítán stav od hodnoty 0. Pokud dojde ke změně hodnoty (výměna tachometru,atd.), je tato hodnota přepočítána od data změny.

Více verzí formuláře pro zadávání dat

V současné době jsou k dispozici tři druhy formulářů, přičemž přepínání mezi nimi probíhá přímo v modulu Jízdy - Menu Jízdy/Volba formuláře ...
Výhodou je skutečnost, že každý uživatel má možnost v každé knize užívat jiný ze 3 vstupních formulářů dle výběru - rozdíl je ve způsobu pořízení dat.

Další funkce

Záznamy lze v agendě hromadně mazat. Pokud nejsou záznamy pořízeny v časové posloupnosti, lze najednou přečíslovat celou knihu v daném roce.

Pomocné agendy

Protože modul pro svou funkci využívá hned několik interních číselníků, byl pro uživatele vytvořen formulář Pomocné agendy. Z tohoto formuláře je možné rovněž zjistit verzi modulu a verzi dat. Pomocné agendy jsou společné pro obě agendy a všechny knihy modulu Jízdy.

 • Seznam řidičů - seznam řidičů
 • Seznam vozidel - seznam vozidel
 • Tachometr - slouží k zadání počátečního stavu tachometru služebního vozidla
 • Druhy vozidel - vyplývá z názvu
 • Trasy - seznam tras
 • Účel jednání - seznam účelů
 • Druhy PHM - seznam PHM
 • Ceny PHM - ceny PHM, které vyhlásí ministerstvo financí na začátku roku jako průměrné ceny PHM
 • Náhrady - náhrady při použití soukromých vozidel, které vyhlásí ministerstvo financí na začátku roku
 • Stravné - nastavení stravného pro CZ cestovní příkaz
 • Krácení stravného - nastavení krácení stravného pro CZ cestovní příkaz
 
 
  Copyright © 2003-2011 P.A.R.K. system s.r.o.