Maintenance 5.0 IS Altus Vario Altus Portal Jízdy CP Nabídka zaměstnání Úvodní stránka O nás Kontakty
 
   IS Altus Vario
      Úvod
      Více informací
      Popis modulů
      Technická specifikace

   Vše ke stažení
      Moduly
      Doplňky

   Partneři
      Vstup pro partnery
  
Napište nám
   

 

Doplňky - obecně

 • všechny doplňky lze po dobu 30 dnů ZDARMA testovat
 • pokud ještě nepoužíváte žádný z našich doplňků, budete potřebovat knihovnu Park.mda, kterou je možno stáhnout zde pro V11 .. a a zde pro V12
 • doplňky jsou průběžně aktualizovány (dle potřeby autora nebo požadavku uživatelů)
 • doplňky vždy obsahují nápovědu k použití
 • doplňky jsou licencované. Po vypršení DEMO licence (30 dnů) můžete kontaktovat svého partnera nebo přímo nás, po zaplacení Vám vystavíme trvalý licenční klíč
 • uživatel má právo zdarma stahovat nové verze po dobu jednoho roku od data zakoupení licence
 • stažení akt. verze doplňku po uplynutí jednoho roku je možné po uhrazení poplatku ve výši 15% z ceny doplňku
 • starší verze doplňků nearchivujeme, doporučujeme před použitím nové verze starší verzi zálohovat

Událostní lokalizace

Aktuální verze ke stažení: 080904
Aktuální verze dat: 080611
SQL verze: vlastní data (Access DB)
Park.mda: 080426 a novější
   

Změny: Změna: nové zakázkové funkce, zpřístupněna tlačítka pro přechod na jiný záznam

Doplněk mění vzhled a vlastnosti standardních formulářů Varia. Doplněk mimo jiné umožňuje:

 • změnit popis pole
 • změnit barvu pole, zarovnání, masku pole
 • pole povolit, zakázat
 • pole skrýt
 • do rozbalovacích boxů zobrazit vlastní hodnoty z číselníků nebo seznamů
 • nastavit hodnotu v poli jako povinnou
 • zakázat/povolit spuštění akce po aktulizaci hodnoty v poli atd.
 • na zakázku lze doprogramovat funkci, která na základě vstupních informací kontroluje, nastavuje, upozorňuje (např. splatnosti faktur, dluhy) atd.
Tyto vlastnosti lze definovat pro:
 • knihu nebo všechny knihy
 • agendu nebo všechny agendy
 • vybraného uživatele nebo všechny uživatele
 • firmu nebo všechny firmy
 • tyto podmínky lze samozřejmě kombinovat

Soubor ke stažení zde.

 


Cash Flow

Aktuální verze ke stažení: 080428
Aktuální verze dat: 080202
SQL verze: vlastní data (Access DB)
Park.mda: 080426 a novější
      

Změny: Výchozí verze

Doplněk umožňuje rychle a přehledně získat přehled o svých finančních prostředcích na úrovni:

 • banky a pokladny
 • pohledávek a závazků
 • zakázek a objednávek
 • smluv
a to s možností data zabrazit:
 • nad jednou nebo více firmami najednou
 • v souhrnu, detailu
 • s omezením na vybrané knihy, záznamy
Lze ukládat nastavení výběru, rekapitulaci. Parametrem výběru je datum (s jakým výhledem chceme data kontrolovat), data se zobrazjují přehledně v průběžném kumulativním součtu.

Soubor ke stažení zde.

 


doplňky

Aktuální verze ke stažení: P.A.R.K. system s.r.o.
Aktuální verze dat:
SQL verze:
Park.mda:

 

 


Finanční plán

Aktuální verze ke stažení: 080504
Aktuální verze dat: 080504
SQL verze: číslovaná data (Access i SQL)
Park.mda: 080426 a novější
      

Změny: doplněk umožňuje seskupovat součtové řádky v XLS.

Doplněk Finanční plán slouží především k definování reportů z Varia z účetnictví a jejich porovnání se skutečností. Doplněk umožňuje definici plánu po střediscích, střediska se dají spojovat do větších celků. Export probíhá do XLS formátu, kde se sleduje:

 • skutečnost v daném období
 • plán v daném období
 • rozdíl plánu - skutečnost v daném období
 • kumulace skutečnost
 • kumulace plán
 • kumulace plánu - skutečnost

Soubor ke stažení zde.

 


StartUp

Aktuální verze ke stažení: 080910
Aktuální verze dat: 080319
SQL verze: vlastní data (Access DB)
Park.mda: ano
      

Změny: úprava linkování doplňku - linkuje pouze jednou při startu Varia.

Doplněk má několik pozoruhodných vlastností, mezi něž patří:

 • možnost povolit / zakázat uživateli firmy
 • možnost povolit / zakázat uživateli moduly
 • instalace doplňků na stanice uživatelů z jednoho místa
 • automatická aktualizace doplňků
 • aktualizace Varia na terminálu
 • distribuce dalších souborů (např. nápovědy) společně s doplňkem
 • nastavení se přenáší s uživatelem .. je jedno, na které stanici pracuje

Soubor ke stažení zde.

 


Shop Engine

Aktuální verze ke stažení: 090304
Aktuální verze dat: 090304
SQL verze: číslovaná data (Access i SQL)
Park.mda: ano
      

Změny: Uložení pozice okna a sloupců, kopírování parametrů, zrychlení vybraných aktualizací, možnost zakázat knihy pro import a další. Na dialog, kde se importují Produkty, přidána volba, zda se používají Jazykové mutace. Opraven skript pro aktualizaci SQL dat.

 • Doplněk Shop Engine rozšiřuje datovou strukturu katalogu, slouží k přípravě dat, která jsou zobrazena na webu, k definici struktury, odesílání obrázků, souborů na web atd. Proti starší verzi nabízí novinky v oblasti hromadných úprav, filtrů, aktualizave dat atd.
  V akt. verzi jsou tyto změny : 1. po odebrání filtru podformulář nereagoval na změnu knihy - opraveno.
 • Soubor ke stažení zde.

   


  Obratová předvaha - xls

  Aktuální verze ke stažení: 070814
  Aktuální verze dat:
  SQL verze: vlastní data (Access DB)
  Park.mda: ano

  Změny: Výchozí verze

  Doplněk Obratová předvaha - xls slouží k exportu účetních dat do formátu Excel dle nastavení uživatele. K dispozici jsou dva druhy exportu:

  • střediska se definují do řádku, sloupce jsou počátek, obraty, zůstatek
  • střediska jdou do sloupců, obrat, zůstatek atd. se definuje do řádku

  Soubor ke stažení zde.

   


  Převodka ze zakázky - skupiny

  Aktuální verze ke stažení: 060809
  Aktuální verze dat:
  SQL verze: nepoužívá vlastní data
  Park.mda: ano
     

  Změny: Výchozí verze

   Doplněk slouží:
  • k vytvoření převodky z existující Zakázky
  • převádí pouze položky ve stavu Vydat
  • převádí skupiny položek ze Zakázky
  • nastavení knihy a šablony pro vytvoření dokladu

  Soubor ke stažení zde.

   


  CenoTvorba 2

  Aktuální verze ke stažení: 090216
  Aktuální verze dat: 080505
  SQL verze: vlastní data (Access DB)
  Park.mda: ano
        

  Změny: Úprava přepočtů - zavedena možnost přepočtu dle cena MIN a cena MAX. Více viz. nápověda doplňku.

   Doplněk slouží:
  • aktualizaci ceníků
  • nastavení přepočtů se ukládá - hromadný přepočet
  • různé způsoby zaokrouhlení, nastavení
  • ukládá historii poslední změny
  • vytváří historii poslední a předposlední s výstupem rovnou do tabulky atd.

  Soubor ke stažení zde.

   


  Oprava čís.řady

  Aktuální verze ke stažení: 080422
  Aktuální verze dat:
  SQL verze: nepoužívá vlastní data
  Park.mda: ano

  Změny: Výchozí verze

  Doplněk slouží k Automatické opravě číselné řady.
  Oprava probíhá vždy pouze po potvrzení změny obsluhou.
  Oprava se netýká agendy Katalog a Adresář.

  Soubor ke stažení zde.

   


  Palety

  Aktuální verze ke stažení: 081119
  Aktuální verze dat: 080925
  SQL verze: vlastní data (Access DB)
  Park.mda: ano
     

  Změny: Výběr Vydané + pokladna zakládal do řady Přijatých dokladů. Opraveno.

   Doplněk slouží:
  • k evidenci přijatých a vydaných palet
  • umožňuje různé ocenění palety v čase
  • vystavení dobropisu při vrácení palet s různou cenou v závislosti na rychlosti vrácení
  • přidělit firmě paletový kredit atd.

  Soubor ke stažení zde.

   


  Ceníky

  Aktuální verze ke stažení: 070119
  Aktuální verze dat:
  SQL verze: číslovaná data (Access i SQL)
  Park.mda: ano
        

  Změny: Výchozí verze

  Doplněk slouží k přepočtu ceníků Varia (prodejních, nákupních). Přednosti doplňku:

  • možnost filtrování položek, krok zpět
  • různé způsoby aktualizace (koeficientem, marží, rabatem)
  • možnost vytvoření položky v ceníku v průběhu aktualizace
  • zápis změn do historie, dohledatelnost
  • aktualizace dle posledního nákupu atd.

  Soubor ke stažení zde.

   


  Hromadné vyskladnění

  Aktuální verze ke stažení: 060110
  Aktuální verze dat:
  SQL verze: nepoužívá vlastní data
  Park.mda:
     

  Změny: Výchozí verze

  Doplněk Hromadné vyskladnění slouží, jak název napovídá, k hromadnému vyskladnění z více faktur nebo pokladních dokladů najednou. Vyskladnění probíhá se stejnou funkcionalitou, jako vyskladnění na kartě Položky příslušného dokladu (využívá funkcí Varia). Přednosti doplňku:

  • snadnost použití
  • možnost vybrat sadu záznamů (např. dle firmy, data atd.)

  Soubor ke stažení zde.

   


  Klávesové zkratky - admin

  Aktuální verze ke stažení: 080903
  Aktuální verze dat:
  SQL verze: nepoužívá vlastní data
  Park.mda:

  Změny: Výchozí verze

  Doplněk není licencován (je zdarma).

  Doplněk slouží k hromadným úpravám klávesových zkratek pro všechny uživatele, možnost kopírování z jednoho uživatele na druhého.

  Soubor ke stažení zde.

   

   
   
    Copyright © 2003-2011 P.A.R.K. system s.r.o.