Maintenance 5.0 IS Altus Vario Altus Portal Jízdy CP Nabídka zaměstnání Úvodní stránka O nás Kontakty
 
   IS Altus Vario
      Úvod
      Více informací
      Popis modulů
      Technická specifikace

   Vše ke stažení
      Moduly
      Doplňky

   Partneři
      Vstup pro partnery
  
Napište nám
   

 

Vlastnosti

 • Modulární informační systém pro lokální i síťový provoz
 • Sdílení dat file server nebo klient-server (SQL)
 • Každý modul může pracovat i samostatně
 • Volná, uživatelská definice všech číselníků. Lze zakládat nové číselníky k polím.
 • Uživatelská definice výstupních sestav
 • Výstup pro analýzu nebo prezentaci pro Word (rtf), Excel (xls) a ostatní (txt) aplikace
 • Možnost připojení nebo vložení dokumentů OLE (Word, Excel a další) ke všem druhům dokumentů (včetně adres, produktů, zakázek atd.) Varia
 • Neomezený počet
  • Adresářů
  • Bankovních účtů
  • Knih dokladů
  • Skladů a katalogů
  • Peněžních deníků
  • Ostatních knih (majetku, příkazů atd)
  • Zpracovávaných firem (nezávislých dat)
  • Ceníků a slev
 • Uživatelská definice výchozích hodnot pro jakékoli pole nových záznamů
 • Podpora cizí měny ve všech agendách

Zabezpečení

 • Systém uživatelských účtů chráněných hesly
 • Přístupová práva na úrovni:
  • Nastavení systému
  • Přístupu k jednotlivým knihám (číst, upravovat, přidávat, odstraňovat a nastavení)
  • Oprávnění k vybraným funkcím agend
  • Oprávnění k tiskovým výstupům (otevřít, změnit návrh)
 • Administrátorská skupina s právem zadávat uživatele a zařazovat je do skupin
 • Zaznamenávání změn, systémových nastavení, exportů a importů dat

Pozoruhodné vlastnosti

 • Automatické generování úkolů, které vám pomůže organizovat práci.
 • Společné rozhraní dokladů - umožní zobrazit libovolný doklad ze souvisejícího dokladu, sestavy nebo z účetního deníku.
 • Související doklady - dokonalý přehled o vazbách mezi doklady. Například ze zakázky můžete zjistit a zobrazit (viz předchozí bod) všechny související doklady: Nabídka-Zakázka-Zálohová faktura-Faktura-Výdejka-Bankovní výpis-Dobropis-Vratka.
 • Množství detailů u položek dokladu lze přepínat. Například na faktuře zobrazíte jen popis a částku, nebo popis, katalogové číslo, množství atd. Zobrazení zvolené při editaci dokladu je samozřejmě akceptováno i při tisku.
 • Dokonalý adresář s kategorizací a automatickým strukturováním adres (obdoba Outlooku). Snadná definice vlastních štítků a dopisních obálek. Snadné hromadné tisky s MS Word.
 • Deník událostí - k záznamům libovolné agendy lze zapisovat vlastní události do deníku událostí. Tuto funkci oceníte zejména u kontaktů v adresáři a u zakázek. Můžete si poznamenat události jako telefonní hovor, odeslání propagačních materiálů nebo čas práce na zakázce. U každé události je možné měřit čas trvání, poznamenat datum, typ, kategorii a mnoho dalšího. Můžete nastavit automatické sledování systémových událostí (úpravy záznamu, mazání záznamů, použití Varia a mnoho dalších).
 • Sdílené funkce - u řady produktů naleznete funkce sloužící ke stejnému účelu v několika obměnách. Například jedna verze platebních příkazů je v modulu přijaté doklady, další ve mzdách, bance a případně vydaných dobropisech. Ve Variu je jedno společné rozhraní pro vystavení příkazů, které je možné volat z jakéhokoli modulu, kde je to potřeba. Jeho ovládání je proto všude stejné. Mnoho dalších funkcí je řešeno obdobně. Pokud budeme chtít některou z nich vylepšit nebo změnit například v souvislosti se změnou legislativy stačí provést zásah v objektové knihovně funkcí a její aktualizovanou verzi poskytnout uživatelům.
 • Propojené dokumenty - k záznamům jakékoli agendy Varia lze připojit neomezený počet propojených (nebo vložených) OLE dokumentů. Například můžete připojovat dopisy ke kontaktům v adresáři, dokumentaci nebo obrázky k produktům, image dokladu (naskenovaný nebo faxový) k dokladu atd.
 • Graf je standardním tiskovým výstupem. Jako u ostatních tiskových výstupů můžete vytvářet vlastní grafy a upravovat stávající.
 • SDK - popis datové struktury a popis aplikačního rozhraní pro tvorbu doplňků a vlastních modulů.
 • Pravidelně aktualizovaný přehled novinek a informací technické podpory na Internetu. Zde naleznete užitečné informace a rady, které vám pomohou zvýšit produktivitu práce. Důležitý pro uživatele je také seznam známých problémů a odstraněných chyb, který vám pomůže vyhnout se potencionálním potížím a proto je před vámi nehodláme tajit.

Co nečiní Variu problémy

 • Fakturovat postupně na několikrát jednu zakázku stejně jako fakturovat jednou fakturou více zakázek. Totéž platí samozřejmě i pro realizaci zakázek v hotovosti prostřednictvím pokladních dokladů.
 • Vystavit výdejku z faktury stejně jako vystavit fakturu k jedné nebo více existujícím výdejkám.
 • Proplácet doklady přímo z modulu dokladů, nebo ze specializovaných modulů Banka a Pokladna.
 • Jeden modul Pokladna pro všechny účely: prodej a nákup za hotové, obecné pokladní doklady a proplácení přijatých a vydaných dokladů v hotovosti.
 • Vrácení skladových pohybů. Je možné odvolat provedený výdej nebo příjem z faktury i výdejky (pro bezprostřední opravu omylu). Zároveň je možné vystavit dobropis k faktuře a vrátit část nebo vše pomocí vratky.
 • Opravit cenu realizovaného příjmu. Je možné přijmout zboží na sklad za nulovou nebo provizorní cenu, kterou lze dodatečně opravit.
 • Nastavit oprávnění k důležitým funkcím, jednotlivým knihám a tiskovým výstupům.
 • Můžete například povolit změny v zaúčtovaných dokladech nebo je striktně zakázat.
 • Neomezené množství nákupních i prodejních ceníků v libovolných měnách.
 • Definice slev pro firmy, produkty, kategorie produktů nebo obecně platných.
 • Připojit uživatelský číselník k jakémukoli poli.
 • Výměna dat mezi vzdálenými pracovišti.
 • Vario je připraveno na změny legislativy. Může například pracovat s libovolným počtem sazeb DPH.

Systémové požadavky

 • Operační systém MS Windows 98, 95, 2000 nebo NT, Vista, Win7 s podporou dlouhých názvů souborů a českým národním prostředím
 • PC s procesorem Pentium a lepším
 • Minimálně 32 MB RAM
 • 38 MB na aplikace + 68 MB runtime Access 2003 (pokud nemáte Access 2003)
 • grafický adaptér s rozlišením 800 x 600, 256 barev
 • myš
 • doporučeno CD-ROM
 • síťové prostředí podporované Windows, doporučen server Windows NT
 • Maximální počet současně přihlášených uživatelů je 255. Optimální je do 50 současně přihlášených stanic (SQL).
 • Verze SQL Office vyžaduje server Windows NT a MS SQL Server 7.0 nebo BackOffice SBS
 • Pro správnou funkci nápovědy verze 9.0, která používá nový formát HTML Help, musíte mít nainstalovaný Office 2003 nebo Internet Explorer (naleznete ho na Instalačním CD ve složce Runtime\ie5)

Verze Varia

  Základní verze:
 • Vario Office bez omezení, technicky desítky tisíc dokladů, záleží na parametrech sítě, počtu uživatelů a způsobu použití
 • Vario SQL Office určeno pro MS SQL Server, bez omezení, technicky stovky tisíc dokladů
 • Zvýhodněné verze:
 • Vario Free Office ZDARMA, pro malé a začínající firmy do 3 zaměstnanců a 100 dokladů*
 • Vario Start Office pro živnostníky a rodinné podniky, do 300 dokladů*
 • Vario Small Office malé firmy do 1 000 dokladů*
 • Vario Business Office srovnatelné parametry s Vario 2, do 2 000 dokladů*
*Počtem dokladů se rozumí počet dokladů v jedné agendě za rok. Například ve verzi Free Office je možné pořídit 100 faktur vydaných + 100 faktur přijatých atd.

Moduly a agendy

 • Adresář, Kampaně, Obchodní příležitosti
 • Banka, Příkazy
 • Evidence majetku
 • Evidence smluv
 • Korespondence (SDK)
 • Kurzovní lístek
 • Manager
 • Mzdy, Personalistika
 • Pokladna
 • Přijaté doklady
 • Reklamace
 • Sklad, Katalog, Skladové doklady
 • Účetnictví, Interní doklady
 • Vydané doklady, Upomínky
 • Zakázky, Objednávky
 • Jízdy - modul vytvořený společností P.A.R.K. system s.r.o.

Použité technologie

 • Aplikace Microsoft Access 2003
 • Sdílená knihovna objektů Vario
  • Zajišťuje konzistenci vzhledu aplikace a funkcí
  • Umožňuje pružně reagovat na změny v legislativě a nové technologie
 • Transakční zpracování
 • Sdílení dat: file server (Windows 98, 95, NT, Vista, Win7 a ostatní Windows kompatibilní sítě)
 • Sdílení dat SQL Office: MS SQL Server 7.0 (včetně BackOffice SBS)

Pro vývojáře

 • Tiskové formuláře otevřené pro úpravy v MS Access
 • Možnost přidání vlastních tiskových formulářů vytvořených v MS Access
 • Podpora doplňků (Access Add-Ins) od nezávislých výrobců
 • Podpora pro přidání modulů nezávislých výrobců
 • Dokumentace objektové knihovny a funkcí jádra v SDK
 
 
  Copyright © 2003-2011 P.A.R.K. system s.r.o.